هنر بسته بندی: Breitsamer Honig درب پیچی خود را مجهز به فلیپ تاپ کرده است تا پس از مدتی مصرف که عسل میان درب و ظرف گیری می کند و باز کردن آن را مشکل می‌سازد، مصرف‌کننده بتواند بدون دشواری به محصول دسترسی پیدا کند.

درب ظرف به‌گونه‌ای طراحی شده که با یک انگشت باز شود و بر روی آن زایده‌ای وجود دارد که می‌توان قاشق را به آن تکیه داد تا مابقی عسل به درون ظرف بازگردد. باز و بسته کردن درب فلیپ‌تاپ به آسانی صورت می‌گیرد. البته این مصرف‌کننده است که تصمیم می‌گیرد درب رابا چرخاندن باز کند یا با بلند کردن زائده. با وجود اینکه هم ظرف و هم درب قابل بازیافت هستند اما شرکت مصرف‌کنندگان را تشویق می‌کند تا آن را بشویند و دوباره برای سایر مصارف به کار گیرند.