هنر بسته بندی: تولیدکننده انگلیسی Seal packaging دربی فوق شفاف و قابل بازیافت را از جنس PET بازیافت شده تولید کرده تا بر روی کاسه‌های جدید تولیدی از باگاس بگذارد.

کاسه‌های باگاس به‌عنوان ظروفی دوستدار محیط‌زیست برای استفاده در خدمات غذایی برای غذاهای ویژه خوردن در حال حرکت طراحی شده‌اند. جذابیت در قفسه ویژگی دیگر این ظروف است. طراحی ارگونومیک هم برای نگهداری راحت‌تر و بهتر درون دست انجام شده است. این ظرف استاندارد TUV Austria (S0086) را داراست.