هنر بسته بندی: Reinfenhäuser Cast Sheet Coating فرآیند تولیدی را معرفی کرده است که در آن PET بازیافتی را می‌توان به‌طور مستقیم درون ورق‌های قابل تماس با مواد غذایی وارد کرد بدون اینکه درون جریان فرایند خشک‌کنی قرار گرفته باشد.

این واحد تجاری که در فیلم کست و اکستروژن ورق متخصص است، سیستم وکیومی با عملکرد بالا طراحی کرده که می‌تواند rPET را بدون عملیات آماده‌سازی و خشک‌کنی مقدماتی مورد فرآیند قرار دهد. چنانچه مواد بازیافت شده را بخواهیم در تماس مستقیم با مواد غذایی موجود بازار اروپا قرار دهیم، باید تاییدیه ویژه‌ای از سازمان ایمنی غذایی اروپا (EFSA) داشته باشیم. به گفته Reinfenhauser این کار می‌تواند فرآیند تولید ورق را پیچیده کند.

با استفاده از Mirex PET Line این شرکت، موضوع ساده شده است. با به‌کارگیری اکسترودر دوقلوی چرخشی و نیز سیستم وکیوم، PET قابل بازیافت بدون نیاز به عملیات آماده‌سازی مورد فرآیند قرار می‌گیرد. این روش به تغییر سریع مواد و محصول کمک می‌کند به‌طور مثال از پرک بطر‌های rPET مصرف شده به تولید پساصنعتی rPET ضایعاتی یا PET خام. نتیجه تولید محصولاتی همچون سینی گوشت با ضریب بهداشتی بسیار بالا درتماس با مواد غذایی بوده است.