هنر بسته بندی: سیستم ردیابی جدید که به خریدار از  طریق گوشی هوشمندش نشان می‌دهد که گوشت‌های بسته‌بندی از کجا آمده‌اند، توسط خرده‌فروشی Farmison & Co. معرفی شد.

شرکت که در یورکشایر مستقر است مدعی است که این سیستم جدید خریداران را قادر خواهد ساخت تا دقیقا بدانند گوشت مصرفی‌شان از کجا آمده و اینکه این محصول جزئی از برنامه FTF است. با استفاده از کد QR روی بسته‌بندی، خریداران می‌توانند نژاد، تصاویر از مزرعه‌ای که در آن پرورش داده می‌شوند و وعده‌های غذایی گاوها را مشاهده کنند. این پروژه پس از آن پا گرفت که فاجعه سال 2013 اتفاق افتاد و گوشت اسب وارد چرخه غذایی مردم شد و باعث شد تا میلیون‌ها بسته از گردونه خارج شود.