هنر بسته بندی: Abel & Cole پلاستیک‌های قابل کمپوست را از بسته‌بندی محصولات میوه و سبزیجات خود، در پاسخ به تحقیقی که می‌گوید تا شرایط مناسب آماده نباشد بسته‌بندی‌ها قابل کمپوست نخواهند بود، حذف کرده است.

به گفته شرکت، پلاستیک‌های قابل کمپوست می‌توانند به اندازه نمونه‌های خام خود مضر باشند چنانچه محل‌های جمع‌آوری محلی زباله تجهیزات مناسبی برای تجزیه آنها نداشته باشد. آنها اعلام کردند که با همراهی تامین‌کنندگانشان برای کاهش به‌کارگیری پلاستیک‌ها در بسته‌بندی‌هایشان تا پایان سال 2023 می‌کوشند. آنها همچنین بر گسترش بخش قابل پر کردن مجدد Club Zero متمرکز می‌شوند که بر روی جمع‌آوری پلاستیک‌های انعطاف‌پذیر با بازیافت دشوار در قالب برنامه Plastics Pick-UP استوار است که هدفش کاهش آلودگی ناشی از پلاستیک‌ها است. بسته‌بندی‌های قابل کمپوست (Compostables) می‌توانند در بازه زمانی و شرایط خاصی تجزیه شوند برخلاف مواد زیست‌تخریب‌پذیر (Biodegradebels) که در هر شرایطی قابل تجزیه هستند. به همین خاطر تجزیه صنعتی (decomposition) فرآیندی انرژی‌بر است و بر پایه برخی LCAها (بررسی چرخه حیات) می‌توانند تاثیر بیشتری بر محیط زیست نسبت به جایگزین‌های غیرقابل کمپوست داشته باشند.