هنر بسته بندی: در آنالیز یک تحقیق مشخص شد که ابزارهای طراحی یک‌بار مصرف، استریل و از پیش بسته‌بندی شده، باعث حفظ سلامت بیمار، سودرسانی و دستیابی به اهداف پایداری می‌شود.

ریترکتورهای جراحی (ابزاری که موضع را از دو طرف باز می‌کند) نقشی حیاتی در عمل‌های ستون فقرات دارند، با این وجود ابزارهای متداول چندبار مصرف چالش‌های بسیاری از جمله ریسک آغشتگی به آلودگی‌های محیط جراحی (SSIs) و نگرانی‌های زیست‌محیطی ناشی از استریل‌سازی دارند.

به کارگیری ریترکتورهای یک‌بار مصرف در جراحی‌های ستون فقرات، بر پایه این گزارش، می‌تواند مشکلات ابزارهای چندبار مصرف را حل کنند. یک‌بار مصرف‌ها باعث کاهش ریسک SSIs و هزینه ها همچنین زمان آماده‌سازی می‌شوند و تاثیرهای زیست‌محیطی را کمتر می‌کنند. یکی از مهمترین تاثیرها به شهادت گزارش، کاهش SSIs در جراحی‌های ستون فقرات است که تا 44 درصد و در تحقیقی دیگر 61 درصد عنوان شده است. این کاهش تاثیر مثبتی بر ریکاوری بعد از عمل بیمار دارد و زمان بستری را کمتر می‌کند. این ریسک می‌تواند هزینه‌ای بالغ بر 14.500 تا 37.500 دلار به ازای هر مریض باشد.