هنر بسته بندی: Weener Plastics اعتقاد به پایداری را با معرفی یک بسته پرکنی مجدد مایع برای بطری‌های محصول بهداشت شخصی نشان داد.

بسته کمکی از جنس PP توسط مصرف‌کننده وارونه می‌شود و به بطری‌های قابل پرکنی مجدد پیچ می‌شود. سپس کنسانتره از آن خارج و با آب رقیق می‌شود. پمپ یا ماشه سپس به بطری افزوده و آماده استفاده می‌شود. بسته دارای سه‌تکه است. بطری قالب‌گیری تزریقی و دو درب CR برای ایمنی بیشتر. در حال حاضر این ظرف در حجم 70 میلی لیتری موجود است. WP می‌گوید که فرمول غلیظ (کنسانتره) راهی موثر برای کاهش تاثیرهای زیست‌محیطی است و به‌کارگیری بطری‌های چندبار مصرف و این ظروف کمکی، باعث کاهش مصرف مواداولیه بسته‌بندی و هزینه حمل‌ونقل می شود. از دیگر مزیت‌ها، کاهش مواداولیه تا 25درصد، افزایش قابلیت بازیافت با تولید بسته بندی تک ماده‌ای 100درصد قابل بازیافت و درنهایت کاهش وزن و حجم که منجر به کاهش هزینه حمل‌ونقل و انبارداری می‌شود را می توان نام برد.