هنر بسته بندی: Pepsico با همکاری Simonds Farsons Cisk Plc، بطری سازی این شرکت از سال 1978، در پی طراحی و تولید بطری جدید شیشه‌ای یک‌بار مصرف برای اغلب برندهایش شده است.

انتهای بطری کمی پیچیده است و بر روی آن تکنیکی شبیه قلم‌زنی اجرا شده تا ویژگی دیداری طراحی آن ارتقا پیدا کند. طراحی با هدف جلب توجه نسل جوان و هماهنگی با شعار «روح جوانی» انجام شده است. معرفی طراحی جدید این امیدواری را برای شرکت به وجود آورده است تا هدف پپسی برای افزایش درصد سهم فروش تمام نوشیدنی‌های این گروه در بسته‌بندی‌های قابل استفاده مجدد از 10 به 20درصد و نیز کاهش سهم پلاستیک خام در هر بسته تا 50 درصد سال 2030 و صفر سال 2040 محقق شود. همچنین طرح مشابهی برای بطری‌های 5/0 و 5/1 لیتری PET در نظر گرفته شده است.