هنر بسته بندی:  شركت‌های Zelfo Technology و Upgradingيك نوع بسته‌بندي پایدار را در اختیار توليدكنندگان غذايي گذاشتند.

 

شركاي تجاري حامي محيط‌زيست Zelfo Technology GmbH و Upgrading GmbH (دو شركت آلماني) براساس راه‌حل بسته‌بندي الياف سلولزي ميكرو و نانو(M/NFC) كه از پوشال گندم به‌دست مي‌آيد، محصولي را تهيه كردند كه نياز به چسب‌های افزودني ندارد. طراحي اين محصول برای پاسخ به نیازهای بسته‌بندي صنایع غذايي است و شكلي مناسب و انعطاف‌پذير دارد كه درب آن نيز به‌راحتي بسته مي‌شود. اين قالب‌ها در سايزهاي 250x 150x 50 ميلي‌متري است. براي رنگ كردن اين محصول از رنگ‌های غيرسمي استفاده شده است.

دراين محصول از گندم استفاده شده، البته همه فيبرها كه از پسمان‌های گياهان و يا زباله‌ها هستند براي تبدیل به بسته‌بندي در سيستم Zelfo/Upgrading مناسب هستند. بنابراين راه‌هایي وجود دارد كه از پسمان‌های كشاورزي پول درآورد. فرضيه اين است كه از منابع سلولزي (جديد يا بازيافت شده) استفاده كرد به اين صورت كه توليدكنندگان منابع غذايي بر روي پسمان‌های فيبري يا زباله‌های خود كار كنند. اين كار در كاهش هزينه‌های توليد و لجستيك بسيار موثر است و هر توليدكننده موادغذايي مي‌تواند تامين‌كننده مواد اوليه مصرفي در بسته‌بندي‌های خود هم باشد. تبديل M/NFC حاصل از پسماند فيبرها يا زباله‌ها به وسيله يك دستگاه فرآوري مركزي مي‌تواند ساير پرورش‌دهندگان را در همان منطقه با مواد اوليه، تغذيه كند. اين دریک منبع محلي شرايط تغيير بازي مي‌تواند كنترل غذا و قيمت مواد اوليه را براي بسته‌بندي در اختيار توليدكنندگان مواد غذايي در منطقه قرار دهد.

توليدات بسته‌بندي مي‌تواند از مخلوط گياهان بازيافتي براساس M/NFC با درصدهاي مختلفي از مواد سلولزي جديد يا زباله‌های بدون فيبر به وجود بيايد. تعداد دفعات توليد بستگي به كيفيت مواد M/NFCدارد. آزمايشات زيادي قبلا بر روي مقدار زياد تا كمي از فيبرهاي M/NFC و بدون M/NFC انجام شده تا استاندارد دفعات قالب‌گيري مشخص شود. مشخص كردن درصد M/NFC، ميزان عملكرد، توليد و هزينه‌های هر محصول را نشان مي‌دهد.

در مورد ميزان انتشار كربن باید گفت مواد حاصل از منابع بدون فيبر، انرژي ذخيره‌شده بسيار كمي دارند همان‌گونه كه از زباله‌های گياهي خود توليدكننده به‌وجود آمده است. هدف كاربر نهايي مثل تمام محصولات كاغذي خانگي اين است كه اين محصول غيرسمي و زيست تخريب‌پذير باشد. در حقيقت اين محصول قابل بازيافت است و به زمين توليدكننده بازمي‌گردد. دو نكته جالب را بخش Argo-business متذكر مي‌شود: 1- اين سيستم توليد، قابل درجه‌بندی و قابل تكرار است 2- در هر لحظه قابلیت تولید دارد.