هنر بسته بندی:ظرف‌های جداکننده Fresh’n Clear، صددرصد ایمن برای غذا و قابل بازیافت هستند. این ظرف‌ها به دو شکل PET شفاف و مشکی قابل بازیافت تولید می‌شوند با فضای –oz32 با محفظه سه‌تکه و درب مرکزی که ظرف‌های –oz48 چهارتکه هستند.

این ظرف‌ها از EcoStar قابل بازیافت تولید می‌شوند که خود از مواد دورریختنی تولید شده‌اند. درب چفت شدنی –oz4 ضدخش است و ایمن، ضدچکه و دارای سیل 360 درجه ساخته شده است.

اطلاعات تکمیلی در www.placon.com