کاهش مطلق خشونت؛ پس از رنگ کردن شهری در مکزیک

 یک گروه “گرافیتی” مکزیکی، با دولت مکزیک پروژه‌‌ای را پیاده کردند که چهره‌ی شهر «پالمیتاس» رنگین کمانی شود. این گروه گرافیتی که «جرمِن/جوانه» نام دارد، نمای 209 خانه یا 22 هزار متر مربع را رنگ کرد. جالب تر از همه آن که، خشونت و دعواهای خیابانی در میان جوانان تقریبا به صفر رسید.

رنگ کردن شهری در مکزیک, گروه گرافیتی

رنگ کردن شهری در مکزیک, گروه گرافیتی

رنگ کردن شهری در مکزیک, گروه گرافیتی

رنگ کردن شهری در مکزیک, گروه گرافیتی