هنر بسته بندی : هدهاي چاپي Xaar 1001 به‌طور ويژه به وسيله FFEI Ltd براي نسل جديد چاپگرهاي UV ديجيتال Graphium طراحي و توليد شده است. FFEI Graphium توسط Fuji film در اروپا و آمريكاي شمالي همراه با مركب‌هاي يووي Uvijet توزيع مي‌شود.

FFEI Graphium براي ليبل‌ها، بسته‌بندي و به‌طور خاص عمليات چاپ طراحي شده است، چاپگر ديجيتال UV چهار رنگ براي وب نازك است كه توانايي اضافه به‌كارگيري مركب سفيد با شفافيت بالا و ورني فلكسو را  دارد. سرعت چاپ بر روي وب با 410 ميلي‌متر عرض تا 50 متر بر دقيقه است كه در واقع توليدي معادل 1230 مترمربع بر ساعت را دارد.