هنر بسته بندی: شرکت VTT روش جدیدی را برای چاپ مدار حافظه به صورت مستقیم بر روی بسته‌بندی مشتری ابداع کرده است. از آنجایی که این فناوری تولید به نسبت ساده است، سرمایه‌گذاری بزرگی در این بخش لازم نیست.

 بسته بندی, هنر بسته بندی, صنعت بسته بندی, ماشین‌های چاپ فلکسو, جوهرافشان, صنعت بسته‌بندی, تفجوشی ذرات فلزی نانو, حسگر, بسته‌بندی‌های فعال,

حافظه‌های write-Once-read-many) WORM) می‌توانند مستقیم بر روی محصول یا بسته‌بندی‌ای که از ماشین‌های چاپ فلکسو یا جوهرافشان استفاده می‌کنند، نصب شوند که موضوعی متداول در صنعت بسته‌بندی است. حافظه برپایه تفجوشی ذرات فلزی نانو با استفاده از جریان الکتریکی تولید می‌شود. تنها جریان ولتاژی اندک برای درج برای روی حافظه کافی است. از آنجایی که تفجوش کردن ذرات نانو غیرقابل برگشت است، به همین خاطر فقط یک بار می‌توان بر روی آن اطلاعات را ذخیره کرد. از حافظه‌های ارزان WORM می‌توان در کاربردهایی همچون حسگر، نشانه‌گذاری اصالت محصول، کارت‌های بازی، بسته‌بندی‌های فعال و کارت‌های اطلاع‌رسانی محصول استفاده کرد.