وضعیت صنایع بسته بندی خرما در استان بوشهر

خرما يكي از محصولات اساسي و استراتژيك ايران است كه در مناطق گرمسير  توليد مي شود. در مناطق جنوبي ايران ، خرما همواره به عنوان يكي از اركان اصلي تغذيه اين منطقه به حساب می آید. با توجه به ارزش غذايي بالايي كه اين محصول دارد، سالانه مقدار زيادي به صورت تازه خوري مصرف مي شود و مابقي نيز به صورت بسته بندي هاي سنتي، صنعتي و فرآوري شده به بازارهاي داخلي و خارجي عرضه مي شود.

عمده مناطق توليد خرماي كشور استان هاي بوشهر، خوزستان، هرمزگان، كرمان، فارس و سيستان و بلوچستان است. بر اساس آمارهاي ارایه شده سالانه حدود يك ميليون تن خرما در كشور توليد كه از اين ميزان به صورت ميانگين حدود 100 هزار تن صادر مي شود و مابقي به مصرف داخلي مي رسد.

{phocadownload view=file|id=181|text=دانلود متن کامل مقاله|target=b}