برند را می­توان به صورت یک نام، نشانه، نماد و یا ترکیبی از این­ها دانست که برای شناسایی کالاها و خدمات یک فروشنده یا گروهی از فروشندگان و هم­چنین برای متمایز کردن آن­ها از دیگر کسانی که به عنوان رقیب شناخته می ­شوند به­ کار می­ رود. یکی ازجنبه ­های عمده در مبحث برند و وفاداری به آن، معیارِ «قیاس برند» است.

{phocadownload view=file|id=118|text=دانلود متن کامل مقاله|target=b}