هنر بسته بندی: کارمندان Graphic Packaging International، دانشجویان و معلمان مدارس در سرتاسر آمریکا، جعبه‌های شیر خود را بازیافت کردند و به مناسبت هفته زمین درخت کاشتند. این بخشی از برنامه انجمن بسته‌بندی‌های مقوایی (PPC) تحت عنوان برنامه «درخت به کارتن- کارتن به درخت» (TicciT) بود.

بسته بندی, بازیافت, جعبه شیر, بسته بندی های مقوایی, جعبه بازیافت شده, استفاده مجدد از کاغذ, کارخانه کاغذ سازی

این برنامه، درخت‌کاری را به‌عنوان راهی برای توجه به این نکته که «درخت‌کاری درجهت استفاده برای تولید جعبه‌های مقوایی باید مدیریت شود» انتخاب کرد و نیز اینکه باید از مقوای بازیافت شده استفاده بیشتری شود برگزید.

تیم GPI با همکاری استادان مدارس و دانشگاه‌ها در سرتاسر کشور اقدام به تدریس دانش‌آموزان درخصوص بازیافت، تولید کاغذ و چرخه زندگی درختان و اینکه چگونه نهال خود را در جعبه‌های بازیافت شده بکارند، کردند.

TicciT تنها یک بخش از استراتژی بزرگتر شرکت با نام Vision 2016 با هدف کاهش گازهای گلخانه‌ای، کاهش استفاده از انرژی غیرتجدیدپذیر، حفظ منابع آب با کاهش آب مصرف شده در کارخانه‌های کاغذسازی و افزایش بازیافت و استفاده مجدد از کاغذ و مقوا تا سال 2020 است.