هنر بسته بندی: شرکت Twinings تبدیل به نخستین تولیدکننده چای شد که از پاکت‌های ایستاده از پیش‌آماده برای کیسه‌های چای استفاده کرده است. با راهکار خلاقانه Mondi، برند معتبر چای تمایز بیشتری در بازار ایجاد کرد.

 

تولیدکننده چای, پاکت‌های ایستاده, کیسه‌های چای, برند معتبر چای, قابلیت دید محصول, EVOH نفوذناپذیر, فویل با شفافیت بالا, چای کیسه‌ای, بسته‌بندی, بسته‌بندیPET/PE PVOH

Twinings & Company Limited به دنبال ایده‌های متفاوت برای یافتن جایگاهی جدید در بازار به‌عنوان تولیدکننده خلاق بود. Mondi راهکاری ارایه داد که محصول تا حدی از درون بسته دیده شود. برای دستیابی به قابلیت دید محصول بر روی قفسه با کمک یک پنجره شفاف، از EVOH نفوذناپذیر به همراه فویل با شفافیت بالا استفاده شد. پاکت‌ها برای چای کیسه‌ای در شکل هرم به کار گرفته شد. همچنین برگ چای نیز در همین بسته‌بندی عرضه شد که به راحتی باز یا بسته می‌شوند. این بسته‌بندی چندین مزیت دارد ازجمله محافظت عالی، آسانی در استفاده، ارایه عالی محصول و ماندگاری بالا بدون از دست دادن طعم. ماده اولیه شامل PET/PE PVOH با زیپ‌کن متصل می‌شود.