این مسابقه از معتبرترین مسابقات در زمینه طراحی بسته بندی است. در این نوبت بخش پایانی آن به چاپ می رسد.

 {phocadownload view=file|id=426|text=دانلود متن کامل مقاله|target=b}