هنر بسته بندی: Tatra Pak آخرين نتايج يافته‌هاي خود درباره تحقيقات زيست‌محيطي را منتشر كرد كه مطابق با آن نياز روزافزوني براي مواد اوليه تجديدپذير و ليبل‌هاي زيست‌محيطي در بين مصرف‌كنندگان جهاني مشاهده مي‌شود. گزارش همچنين نشان داد كه بازيافت همچنان انتظاري بنيادي در نظر مصرف‌كنندگان و صنعت توليد غذاست.

تحقيق امسال نشان مي‌دهد كه رشدي موثر در گرايش به سمت مواداوليه تجديدپذير در صنايع غذايي اتفاق افتاده است كه به وسيله پيشرفت‌هاي تكنولوژيكي اخير پشتيباني مي‌شود. استفاده از مواداوليه زيست تخريب‌پذير به‌عنوان يكي از نگرش‌هاي آينده‌ساز در صنعت بسته‌بندي نوشيدني مطرح شده است. در اين ميان مصرف‌كنندگان كارتن را به‌عنوان بسته‌بندي حافظ محيط‌زيست مي‌شناسند كه به خاطر به‌كارگيري كاغذ به‌عنوان ماده اوليه‌اي تجديدپذير است و بيش از 50 درصد از آنها معتقدند كه استفاده از پلاستيك زيست تخريب‌پذير در آينده باعث ارتقا عملكرد كارتن‌هاي بسته‌بندي مي‌‌شوند.

گزارش همچنين تصريح مي‌كند كه در آينده درخواست براي اطلاعات بيشتر راجع به محيط‌زيست بيشتر خواهد بود. در اين راستا 37 درصد از مصرف‌كنندگان به دنبال لوگوهاي زيست‌محيطي بر روي بسته‌بندي‌هاي مواد غذايي هستند. امروزه 54 درصد از خريداران به ليبل‌هاي زيست‌محيطي اعتماد مي‌كنند،‌ اين رقم در سال 2011، 37درصد بود. نيز يك‌پنجم مصرف‌كنندگان در تحقيق لوگوي (FSC) را به خاطر مي‌آورند.

جداسازي و كنار گذاشتن بسته‌بندي‌ها براي بازيافت كماكان مهمترين فعاليت زيست‌محيطي در ميان مشتريان خواهد بود، روندي كه از سال 2005 آغاز شده است. همزمان توانايي بازيافت مواد اوليه بسته‌بندي به‌عنوان بالاترين اولويت در ميان فعالين صنايع‌غذايي در هنگام توليد يك محصول يا ارائه خدمات به حساب مي‌آيد. اين تحقيق از سال 2005 هر دو سال يكبار انجام مي‌شود. آخرين تحقيق در ميان 7000 مصرف‌كننده و 200 فعال صنعت غذا در 13 كشور جهان انجام شد.