در این ویدیو نحوه بسته بندی چای کیسه ای توسط دستگاه نمایش داده می شود.