در قرن بیست‌ویکم و در سطحی از فناوری که در آن هستیم بعضی واژه‌ها معنای جدیدی یافته‌اند از آن جمله واژه زباله است. در کشورهای پیشرفته، زباله به هیچ‌ عنوان تعریف ۳۰ سال پیش به معنای ماده زاید دور انداختنی را ندارد و به آن طلای کثیف گفته می‌شود. بازیافت واژه‌ای جدید است در فرهنگ چند دهه اخیر. شاید بتوان آن را اینگونه معنا کرد: صرفه‌جویی در مصرف منابع طبیعی، مصرف انرژی کمتر و عدم آلودگی محیط‌زیست.

{phocadownload view=file|id=74|text=دانلود متن کامل مقاله|target=b}