هنر بسته بندی: دو شرکت Domino Sugar و C&H Sugar به زودی محصول خود را با بسته‌بندی که دارای درب فشاری- پرشی است به بازار عرضه خواهند کرد.

بسته بندی, هنر, درب فشاری, بسته بندی قوطی, زیبایی شناختی, بسته بندی شکر,

Domino Foods Inc از پیشروان بخش شکر، بسته‌بندی قوطی خود را طراحی مجدد کرد تا هم از نظر زیبایی شناختی و هم ارگونومیکی به گونه‌ای باشد تا به راحتی در دست مصرف‌کننده قرار گیرد. پروژه به گونه‌ای هدف‌گیری شد که مصرف‌کننده بتواند به خوبی تغییرات را حس کند. در طی تحقیقات این نتیجه حاصل شد که فرصتی برای بسته‌هایی وجود دارد که برای استفاده روی میز طراحی شده‌اند و نیاز به پر کردن مداوم از بسته‌های بزرگ‌تر شکر را از بین می‌برند. این بسته باید به خوبی درون دست قرار می‌گرفت، روی میز می‌نشست و به خوبی تخلیه می‌شد. بسته‌ای که علاوه بر کاربردی بودن بتواند با تزئینات هر آشپزخانه‌ای همخوانی پیدا کند.

همچنین اسم محصول نیز تغییر کرد تا به خریدار این موضوع را القا کند که این محصول جدید کیفیتی بهتر از انواع قبلی دارد.