فیبرهای قالب‌گیری شده امروزه کاربردهای بسیاری به‌عنوان ضربه‌گیر و بسته‌بندی محافظتی اولیه پیدا کرده‌اند.همانطور که پیشگامانی چون Walmart نشان داده‌اند، کار کردن با تهیه و تامین‌کنندگان برای خلق بسته‌بندی پایدار برای خرده‌فروشان و تولیدکنندگانی که به دنبال کاهش هزینه‌های ورودی، حمل‌ونقل، انبارداری و دفن ضروری است به همان میزان تبلیغ نگرانی‌های زیست‌محیطی آنها به مصرف‌کنندگان، بحث سختی دفن با بسیاری از مواد تجدیدناپذیر منجر به افزایش اشتیاق در این زمینه و تشدید انتخاب بسته‌بندی پایدار شده است.

{phocadownload view=file|id=80|text=دانلود متن کامل مقاله|target=b}