پس از موفقیت در ثبت فیلم استرچ DDK با لبه‌های دوگانه که علاوه بر کاهش مصرف مواد اولیه، پایداری پالت را نیز بیشتر می‌کرد، DUO PLAST آخرین محصول خود با نام DUO LAB را به بازار معرفی کرد.

The German Technology Centre برای ایمنی بار فناوری‌های گسترده برای آزمایش در اختیار دارد که می‌تواند بسته‌بندی و کل کالاهای بارگیری شده در از لحاظ ایمنی حمل مورد ارزیابی قرار دهد. نیروهای وابسته به حمل می‌تواند به طور کامل بازسازی شود.

الزامات خاص مهم برای مشتری علاوه بر قوانین و استانداردها، داشتن سیستم ردیابی GPS نیز هست. برای بهبود ایمنی بار، علاوه بر شرایط آب ‌وهوایی و تکان‌های عمودی و فشارهای افقی، فیلم های بسته‌بندی نیز در آزمایشگاه فیلم بررسی می‌شوند.