هنر بسته بندی: Stima راهکار پایان خط خود با نام Fast Pack را به بازار معرفی کرد.

 

 

این سیستم برای کمک به بسته‌بندی‌های ویژه تجارت الکترونیک و تعداد گوناگونی از محصولات طراحی شده است: از صنایعی همچون بهداشت شخصی و آرایش گرفته تا لباس و لوازم الکترونیک. این سیستم مدولار می‌تواند به صورت مداوم بسته‌هایی با شکل‌ها و اندازه‌های مختلف را آماده کند آن هم با سرعت‌های متفاوت که تا 3500 بسته در ساعت می‌رسد.

Fast Pack همچنین می‌تواند بسته‌های سفارشی در اندازه‌ها و شکل‌های مختلف را با اندازه‌گیری دقیق محصول تولید کند. بسته‌های سفارشی را می‌توان با کاغذهایی از 60 تا 150 گرمی و نیز انواع بایوفیلم تولید کرد. این سیستم را می‌توان به چاپگرهای و لیبل‌زن‌های درون خطی نیز متصل کرد.

در فاز مقدماتی، اطلاعات محصول از پیش گرفته و آنالیز می‌شود و پس از تولید پاکت بر روی آن چاپ می‌شود. هر بسته شامل بسته‌بندی و محتویات درونش دارای یک کد شناسایی است که فناوری Stima آن را استفاده می‌کند تا بتواند اطلاعات درستی را بر روی بسته چاپ کند.