مسابقه بسته بندی Starpack 2015، مسابقه سالانه بسته بندی در کشور انگلستان است. در این مقاله کلیه برندگان این رقابت به همراه نظر هیات داوران منتشر شده است.

 

{phocadownload view=file|id=369|text=دانلود متن کامل مقاله|target=b}