هنر بسته بندی:  Menomonee Falls و Lube-Tech براي نخستين‌بار پاكت ايستاده براي روغن مورد استفاده در صنعت ورزش‌هاي قدرتي را روانه بازار كردند.اين پاكت كه براي بسته‌بندي روغن موتور طراحي و توليد شده است، ريختن راحت، انبار آسان، كاهش ضايعات و تاثير خوب در قفسه فروشگاه را با خود با ارمغان آورده است.

اين پاكت با ماندگاري بالا محافظت خوبي از محصول درون خود مي‌كند. با وجود اين‌كه اين روغن در قطب شمال و براي Snowmobile مورد استفاده قرار مي‌گيرد اما ريختن آن در شرايط سخت امكانپذير شده است كه به خاطر دستگيره ارگونوميكي پاكت است. از مزاياي ديگر اين پاكت به گفته توليدكننده مي‌توان به فضاي بيشتر براي درج مشخصات محصول و تبليغ نام تجاري، همچنین ايمني در مقابل جعل، كاهش هزينه‌هاي حمل‌ونقل و در نتيجه كاهش توليد گازهاي گلخانه‌اي اشاره كرد.