هنر بسته بندی: به مناسبت روز جهانی زن، bpost تمبر جدیدی را منتشر کرد. این تمبر که چهره زن جوانی را نشان می‌دهد از 606 کلمه تشکیل شده است. این رویداد ‌توانست در رکود گینس ثبت شود.

بسته بندی, چاپ تمبر, طراحی, حروف میکرودیجیتال, روز جهانی زن, گینس,

Bpost بلژیک در خصوص چاپ این تمبر چنین می‌گوید: «ما کار را به طراحی با نام Ann Bessemans واگذار کردیم که از تکنیکی ویژه استفاده می‌کرد، ترکیبی از حروف شبکه شده با یکدیگر (برای چهره زن) و حروف میکرودیجیتال (برای پس‌زمینه).»

تمبر نشانگر 606 کلمه در بحث میثاق حذف تبعیض علیه زنان است. Bpost می‌گوید که گینس این تعداد کلمه صحیح را در این تمبر تایید کرده است، البته حروف خوانا. در چاپ این تمبر از ماشین ROLAND 704 3B p2/2 استفاده شده است.