بعد از خروجی شکاف پرس، مرکب تحت پدیده خودگیری و جذب در سطح ماده چاپ‌شونده قرار می‌گیرد و خشک می‌شود. که مجموعا سه پدیده جذب، سفت شدن و خشک شدن مرکب را خودگیری مرکب می‌نامند. تماس ماده چاپ‌شونده- مرکب به‌عنوان یک فاکتور مهم تلقی می‌شود. فرآیند خودگرفتگی مرکب می‌تواند سرعت ماشین را تحت تاثیر قرار دهد. نرخ خشک شدن مرکب تاثیر زیادی بر روی خصوصیات نهایی چاپ دارد.

{phocadownload view=file|id=368|text=دانلود متن کامل مقاله|target=b}