هنر بسته بندی: Smurfit kappa با شراکت McBride جعبه‌هایی را تولید کرده که کاملا تولید شده از کاغذ هستند و به گفته شرکت، جایگزین پایدار مناسبی برای جعبه‌های پلاستیکی سنتی به شمار می‌آیند.

به گفته Smurfit kappa، بسته‌بندی جدید باعث کاهش انتشار Co2 تا میزان 32 درصد در حین تولید می‌شود و کاملا نیز قابل بازیافت است.  این جعبه 25درصد ظرفیت بیشتری نسبت به نمونه پلاستیکی دارد. شرکت می‌گوید می‌تواند بر چرخه تامین و  توزیع نیز تاثیر بگذارد چراکه بار هر پالت بیشتر می‌شود. نکته مهم‌تر سیستم ضددسترسی کودکان در این جعبه Click-to-Lock است که تمام پروتکل‌های ایمنی بین‌المللی را رعایت کرده است. ورنی داخل جعبه نیز باعث ایجاد ویژگی ضدرطوبتی  و محافظت بیشتر از محتویات ظرف می‌شود. این جعبه در حال حاضر در فرانسه و در ماه‌های آینده در سرتاسر اروپا به فروش خواهد رسید.