کوچک‌ترین لیبل دارای آنتن برای محافظت از بسته‌بندی همچنین حفظ بهداشت و زیبایی محصول توسط Checkpoint Systems به بازار آمد.

لیبل Micro EP PST کوچک‌ترین لیبل در نوع خود در بازار است. با اندازه cm۲/۵×۳/۵، این لیبل جدید به‌گونه‌ای طراحی شده تا از خریدهای کوچک اما با ارزش مانند محصولات آرایشی که هدف اصلی دزدان هستند مراقبت کند. شفافیت چهره لیبل امکان محافظت دیداری را فراهم می‌سازد چرا که نشان می‌دهد لیبل دارای EAS است که خود مانعی بزرگ بر ضد دزدی به حساب می‌آید. این لیبل‌ها در سه نوع سفید، بارکددار و شفاف موجودند که قابلیت هماهنگی و چاپ نام فروشگاه‌ بر روی آن نیز وجود دارد. کندن آن باعث به جا گذاشتن نشانه‌های خاصی می‌شود که آن را از جعل مصون می‌دارد. همچنین کاهش چشمگیری در زمان و هزینه دارد. اطلاعات روی آن مانند اطلاعات فروش همچون نام تجاری، محتویات و اخطارهای حساسیت‌زایی باعث کاهش زمان خرید می‌شود.

 checkpointsystems.com