نشانگرهای زمان-دما

دما مهم‌ترین عامل محیطی تاثیر‌گذار بر تخریب فیزیکی، شیمیایی و رشد میکروبی محصولات غذایی است. نشانگرهای زمان و دما یا TTI عبارتند از برچسب‌های کوچکی که قابلیت استفاده روی کانتینرها و بسته‌های تکی را دارند. این برچسب‌ها که به‌عنوان شاخص تازگی هم شناخته می‌شوند در مقابل نوسانات دمایی در زمان انبارمانی و یا جابه‌جایی تغییر رنگ می‌دهند و مشخص می‌کنند که چند روز به پایان زمان مصرف محصول مانده است.

{phocadownload view=file|id=245|text=دانلود متن کامل مقاله|target=b}