هنر بسته بندی: شرکت Maple Water، خون حیات درخت‌های افرای آب‌دار از ایالت Vermont آمریکا هستند و نیاز به راهکاری برای بسته‌بندی داشت که تازگی و طبیعی بودن خود را به مشتری اثبات کند.

 

بسته‌بندی SIG, بسته‌بندی, آب طبیعی درخت, بسته‌بندی‌های SIG Comloibloc, کارتن,

آب طبیعی درخت در بسته‌بندی‌های SIG Comloibloc تولیدشده از چوپ و منابع تجدیدشونده عرضه شد. در کانادا کشیدن شیره درخت بخشی از فرهنگ است. در بهار آب افرا درون درخت جریان پیدا می‌کند و مواد مغذی از ریشه به ساقه و در زمستان از ساقه به ریشه حرکت می‌کنند. استفاده از کارتن در این محصول برای اشاعه این شعار بود که هارمونی خوبی بین مردمی که به سلامتی و طبیعت بها می‌دهند وجود دارد.