هنر بسته بندی/ Gulfood Manufacturing Report 2014: شرکت Sidel از بزرگترین شرکت‌های تولیدکننده ماشین‌های پرکن انواع بطری در این نمایشگاه پذیرای بازدیدکنندگان بود.

 Gulfood Manufacturing Report 2014 ,sidel, خطوط پرکن, بسته‌بندی استپیک, بسته‌بندی PET, طری‌های نیم‌لیتری آب معدنی, ماده اولیه روان‌کننده برای قالب‌, Kohlox, Modalomold, بسته بندی, صنعت بسته بندی

به گفته مسوولین این شرکت، مجموعه Sidel دارای قدمتی 80ساله در تولید خطوط پرکن، بادکن، بسته‌بندی استپیک و بسته‌بندی PET است. Sidel با 3200 کارمند از 60 ملیت مختلف توانسته 30هزار ماشین خود را در 191 کشور جهان نصب و راه‌اندازی کند.این شرکت موفق شده است تا بطری‌های نیم‌لیتری آب معدنی خود را با وزن 95/7گرم عرضه کند. همچنین در بخش قالب خلاقیت‌های جدیدی را معرفی کند:

Kohlox که ماده اولیه روان‌کننده برای قالب‌های جدید است تا نیاز به گریس‌کاری و پاک کردن آن را از بین ببرد.

Modalomold که با آن می‌توان با وارد کردن یک قالب در زمانی کمتر از 30 ثانیه بتوانید اشکال مختلف را تولید کنید.

sidel.com