هنر بسته بندی: سمیناری با عنوان تاثیر بسته بندی محصول در خرید مشتریان در تاریخ 25 مهر در مشهد برگزار شد.

 

در این سمینار تاثیر بسته بندی در فروش، تاثیر روانشناسی رنگ در بسته بندی و بسته بندی های نوین  از سوی مجموعه  sepi برای شرکت کنندگان توضیح داده شد. مدیریت این سمینار که در دو نوبت با حضور دانشجویان طراحی و گرافیک ، فعالان چاپ و بسته بندی برگزار شد، را آقای محمد مصطفی موسوی به عهده داشت.