ارنستو لاکلائو در مقدمه کتاب ساخت هویت‌های سیاسی تمایز مهمی بین هویت و تعیین هویت که معادل Identification است می‌گذارد، واژه نخست معرف چیزی است که باید مورد کشف و بازشناخت واقع شود و تلویحا دلالت دارد بر وجود ذات آغازینی که شخص را تعریف می‌کند، اما واژه دوم اشاره دارد به فرآیندی که طی آن هویت ساخت‌ بندی می‌شود و مبتنی است بر مفهوم کلی «کمبود ریشه‌ای» که از آرای فروید اخذ شده.