هنر بسته بندی: European REFUCOAT Project سیستم‌های روکش‌زنی بایوپلاستیک قابل بازیافت برای بسته‌بندی موادغذایی با هدف محافظت در مقابل Salmonella را معرفی کرده است.

 

 

 

ضایعات غذا به معضلی جهانی تبدیل شده است. به گزارش FAO، هر شهروند عضو اتحادیه اروپا به طور میانگین 179 کیلو غذا را بدون استفاده دور می‌ریزد. پلاستیک‌ها متداول‌ترین فناوری بسته‌بندی برای افزایش طول عمر غذا به خاطر سبکی، قدرت، آسانی در حمل و تطبیق‌پذیری به شمار می‌آیند. اما با وجود تمام مزیت‌ها، قانون اتحادیه اروپا در سال 2018، تصویب کرده است که تا سال 2030 تمام بسته‌بندی‌ها باید قابل بازیافت باشند.

مجموعه ERP در نهایت تصمیم گرفت که پلاستیک‌ها را با مواد زیست تخریب‌پذیر جایگزین کند. این بایوپلاستیک‌ها شامل PHA و PGA می‌شوند که در بسته‌بندی گوشت مرغ تازه، برشتوک و اسنک‌ها مورد استفاده قرار می‌گرفتند. از طرف دیگر روکش ضدباکتریایی که بتواند حجم باکتری سالمونلا را تا حد زیادی کاهش دهد نیز جزو اولویت‌ها در بسته‌بندی‌های MAP بود. در حال حاضر این راهکار برای جایگزینی مواداولیه پایه نفت بسیار گران است اما شرکت درحال کار بر روی آن می‌باشد.