هنر بسته بندی: 1هزار و962 تن محصولات صنايع تبديلي كشاورزي شامل خرما ، ماهي و ميگو در سه ماهه دوم سال جاري به خارج از كشورصادر شد.

 

جانشين مدير صنايع كشاورزي سازمان جهاد كشاورزي استان بوشهر گفت: ارزش اين ميزان صادرات معادل 2 میلیون و 768 هزار و 566 دلار بوده كه توسط 10 واحد توليدي انجام شده است.

علي پشتوان افزود: درحال حاضر واحدهای فعال توليدي بسته بندي خرما تمامی امکانات خود را برای انجام یک دوره کاری مهیا کرده تا در فصل برداشت خرما با جديت خريد اين محصول در اولویت قرار دهد و خود را براي آغاز فصل كاري جدید آماده نمايند. وی بیان كرد: امسال درصورت فراهم بودن شرايط 12هزار تن خرما بسته بندي و به خارج ازكشور صادرمي شود.

وي، عدم وجود نقدينگي، پايين بودن توان مالي در واحدهاي بسته بندي خرمای استان و از همه مهمتر بحران هاي به وجود آمده در بازارهاي صادرات را از عمده مشكلات اعلام كرد و افزود: پرداخت سرمايه درگردش كافي و به موقع (با توجه به فصلي بودن خرما و محدود بودن دوره خريد ) به اين واحدها مي تواند در رفع اين مشكلات كمك کند.