هنر بسته بندی: Avoury در همکاری با SABIC، نخستین کپسول چای ارگانیک از PP تولید شده  از پلاستیک‌‌های استفاده شده را به بازار عرضه کرد.

این شرکت نخستین مجموعه‌ای است که از راهکار TRUCIRCLE شرکت سابیک استفاده کرد تا با استفاده از کوپلیمر دایره‌ای (بازیافت تا بازیافت) مواد بازیافت‌پذیر را برای کپسول‌هایش به کار گیرد. کپسول‌ها برای ماشین جدید Avoury به کار گرفته شدند. سابیک در آینده کوپلیمرهای QRYSTAL خود برای به کارگیری در محصولات غذایی و نوشیدنی را نیز ارایه خواهد کرد. بسته‌بندی مقاوم در برابر حرارت است تا از برگ‌های چای و طعم آن تا رسیدن به دست مصرف‌کننده محافظت می‌کند.