هنر بسته بندی: RPC Group از تولیدکنندگان بزرگ بسته‌بندی‌های سخت پلاستیکی، به SAVE FOOD ملحق شده است. کمپین اشتراکی که به وسیله سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل و نمایشگاه دوسلدورف آلمان برای مبارزه با از بین رفتن یا ضایعات غذا در جهان راه‌اندازی شده است.

این برنامه در حال حاضر 100 عضو دارد که همگی در پی یافتن راهکارهای مشترک برای حل مشکل ضایعات غذا هستند. هر ساله در جهان حدود یک‌سوم از کل غذای تولیدشده دور ریخته یا از بین می‌رود، در همین حال زمین 842 میلیون گرسنه دارد. RPC معتقد است که این برنامه کاملا در راستا و پشتیبانی کننده برنامه‌های پایداری شرکت نیز هست. یافته‌ها نشانگر این است که چالش‌ها کاهش ضایعات غذا همزمان با پرداختن به نقش حیاتی بسته‌بندی در این زمینه است. همان‌طور که در کمپین WRAP «Love Food, Hate Waste» نیز گزارش شده است، بیش از 2 میلیون تن غذا و نوشیدنی از منازل انگلستان دور ریخته می‌شوند که بیش از نیمی از آنچه مصرف می‌شود است.

اطلاعات تکمیلی در save-food.org