هنر بسته بندی: شرکت NP DRUCK به خاطر فشار فزآینده رقابت در بازار، به فکر اصلاح استراتژی بازاریابی خود افتاد. این شرکت تصمیم گرفت که جهت‌گیری خود را بر روی چاپ‌های افست وب تجاری متمرکز کند.

بسته بندی, استراتژی بازاریابی, چاپ وب, اندازه‌گیری غلظت رنگ, کنترل رنگ,

 مدیر بازاریابی شرکت می‌گوید:”مشتریان مدام به ما می‌گفتند که چه چیز جدیدی برای ارایه دارید؟ یا اینکه چه چیز جدیدی را به ما پیشنهاد می‌کنید که دیگران نمی‌توانند؟” با توجه به این موارد مجموعه به سمت نصب ماشین ROTOMAN DirectDrive رفت. این ماشین با سرعت 65هزار در سیلندر در ساعت و عرض چاپ وب 965 میلی‌متر گزینه خوبی بود. ماشین برای کارهای چاپی کم و خیلی‌کم مجهز به ویژگی چاپ خودکار است.

 سیستم‌های Autojobchange و Quality-assuring Inline برای ایجاد تغییرات سریع، برش، کنترل رنگ و اندازه‌گیری غلظت رنگ به کار می‌آیند. این فناوری‌ها کار را برای اپراتور نیز آسان می‌کنند.