به خاطر زمان به نسبت زیادی که غلتک‌های هادی گرما در طول زندگی‌شان خدمت‌رسانی می‌کنند، کانورترها اغلب تا هنگامی مشکلی بروز پیدا نکند برای سرویس آنها اقدام نمی‌کنند. متاسفانه این باعث می‌شود تا هیچگاه متوجه نشوند که چرا کارایی غلتک‌هایشان پایین آمده است و آنها را مجبور کرده سرعت خط را پایین‌تر بیاورند تا بتوانند به دمای صحیح فرآیند دست پیدا کنند.

 {phocadownload view=file|id=43|text=دانلود متن کامل مقاله|target=b}