باشگاه خبرنگاران: بسته‌بندی مرغوب در ابتدا باید برای کالای داخلی مورد استفاده قرار گیرد تا بازار داخل از اجناس خارجی اشباع نشود.

رضایی رئیس سابق اتحادیه صنعت چاپ و بسته‌بندی گفت: بازار داخل هم مانند بازار صادراتی نیازمند کالای با بسته‌بندی مرغوب است. وی ادامه داد:‌ اگر به بسته‌بندی کالای داخلی بها داده نشود تولیدکننده خارجی بازار را از کالای داخلی خواهد ربود. رضایی با بیان اینکه هویت کالا به بسته‌بندی آن ارتباط دارد اظهار کرد: ‌نباید بین بسته‌بندی کالای داخلی و صادراتی تفاوتی قایل شویم. وی اظهارکرد: اگر بازار داخل به فراموشی سپرده شود محصولات واردتی به سرعت این فضا را اشباع می‌کند.

رضایی همچنین از عدم توجه تولیدکنندگان به صنعت بسته‌بندی به علت وجود مشکلات در تولید نیز گفت: زمانی که تولید‌کننده با مشکل تولید مواجه است کمتر به بسته‌بندی توجه می‌کند. وی در پایان خاطرنشان کرد: ‌در شرایط موجود حفظ بازار داخل هم مانند بازار صادراتی با اهمیت است.