وقتی تجمیع و بهره‌مندی دانش‌ها، تجارب و روش‌های دو یا چند حوزه علمی، انسانی و/ یا هنری مبنا، برای ارایه یک فعالیت دیگر ضرورت پیدا می‌کند تخصص جدیدی شکل می‌گیرد که از آن تحت عنوان تخصص «بین‌رشته‌‌ای» یا Multidisciplinary یاد می‌شود. یال‌های این تخصص جدید، در تماس با این علوم شکل می‌گیرد و مبنایی می‌شود برای تحلیل پدیده‌ها و حل یکپارچه مسایل چندبعدی… 

{phocadownload view=file|id=298|text=دانلود متن کامل مقاله|target=b}