سيستم رديابي چشم طراحي شده است تا درجه شناخت و جذب خريدار را نسبت به بسته نشان دهد و به توليدكنندگان براي يافتن بازار بهتر براي كالاهايشان كمك كند.معرفي بسته‌بندي‌هاي آماده فروش (RRP) منجر به فكر دوباره درخصوص نمايش نام‌هاي تجاري و محصولات آماده فروش شد. براي بررسي و ارتقا RRP صاحبان نام تجاري نياز داشتند تا دريابند كه بسته‌بندي و نمايش محصول آنها در قفسه فروشگاه بر لحظه تصميم‌گيري خريد تاثير مي‌گذارد. فناوري رديابي چشم اين امكان را فراهم كرده است.

{phocadownload view=file|id=150|text=دانلود متن کامل مقاله|target=b}