هنر بسته بندی: سيستم بازرسي انحصاري چشمي Confirm مي‌تواند بر روي تسمه نقاله‌هاي فعلي خطوط بسته‌بندي نصب شود، به‌طور خاص به شكل درون‌خطي پس از پركن. هدف از طراحي اين خط بازرسي چندكاركردي و رد كردن بسته‌بندي‌هاي معيوب قبل از پر شدن در بسته‌بندي ثانويه همچون كارتن، جعبه، سيني يا شرينك است.

بسته بندی, بازرسی, تسمه نقاله, پرکن, طراحی, کارتن, لیبل, جعبه, سینی, شرینک, درب فویل دار, سیل بندی, packaging, seal,  filler, design, tray, foil,

استفاده از دوربین‌های Cognex باعث دقت در خواندن هر گوشه‌ای می‌شود. Confirm لیبل‌زنی مناسب و تنظیم صحیح آنها را با سرعت ۶۰۰ واحد در دقیقه کنترل می‌کند. ابتدا میزان خوانایی کدهای ثبت شده را چک می‌کند سپس محتویات بسته را با مقایسه آن با کد UPC روی ظرف انجام می‌دهد.

سیستم Confirm همچنین توانایی شناسایی نقص در درب‌های فویل‌دار یا درب‌های ثانویه همچون سوراخ، ضرب‌دیدگی یا سیل‌بندی ناقص را دارد.