هنر بسته بندی:  Qure راهکار جدید Yonwoo برای بسته‌بندی محصولات درمانی، آرایشی است. بسته بدون هوا به گفته تولیدکننده از لحاظ طراحی کلینیکی بهبود قابل ملاحظه‌ای یافته است.

فناوری بدون هوای Yonwoo محصول را از آلودگی بیرونی محافظت می‌کند. بسته PETG دیواره‌های فوق شفافی دارد که مشابه شیشه است اما شکستنی نیست. پرکردنش آسان است، ظرفیتش 15 میلی‌لیتر و هر دوز آن 15/0 سی‌سی است. رنگ درب قابل تغییر است. کدبندی رنگی ابزاری موثر برای صحبت درخصوص چگونگی مصرف محصول است. سری‌های مختلف رنگ مشخص می‌کند که به‌عنوان مثال محصول در چه هفته‌ای باید مصرف شود هفته نخست، هفته دوم یا….