برگزاری مسابقه بین المللی طراحی پروکارتن پس از وقفه ای چهارساله بسیار موفقیت آمیز بود. نزدیک به 70 شرکت کننده از هشت کشور اروپایی ایده های با کیفیت و عالی خود را عرضه کردند.برای طراحان جوان این مسابقه پیرامون آبنده طراحی بسته بندی بود.

{phocadownload view=file|id=70|text=دانلود متن کامل مقاله|target=b}