مسابقه بین‌الملی طراحان جوان Pro Carton در میان طراحان جوان اروپایی برگزار شد. هدف از این رقابت، کشف راه کارهای مقوایی و  ایده‌های طراحی به حقیقت تبدیل نشده و معرفی آنها به عموم بوده است.

{phocadownload view=file|id=315|text=دانلود متن کامل مقاله|target=b}