هنر بسته بندی: هر فناوری محدودیت‌های خاص خود را دارد. قالب‌گیری تزریقی نیز توانایی‌های زیادی دارد اما هنگامی که صحبت به پوریفورم PET می‌رسد، علایم متفاوت است.

بسته بندی, هنر, پریفورم, پلاستیک, plastic, preform, pet

محدودیت‌هایی در اینکه تا چه میزان می‌توان دیواره پریفورم‌ها را نازک ساخت تا قبل از اینکه به مرحله واقعیت برسد یا از لحاظ اقتصادی صرفه داشته باشد.

SIPA موفق شده است با معرفی XTREME پریفورم‌هایی ۱۰ درصد سبک‌تر از انواع دیگر تولید کند بدون اینکه هیچ ویژگی کلیدی از آن کم شود. می‌توان وزن کمتری را در بخش بدنه و پایه کم کرد.

تا چندی پیش داشتن پریفورم‌هایی با نسبت نرخ ۵۰ ارتفاع به ضخامت (L/t) رویایی می‌نمود اما XTREME قادر است تا پریفورم‌هایی با نرخ ۸۰ را تولید کند. همچنین با این ماشین امکان تولید پریفورم‌هایی با پایه نازک‌تر از قبل وجود دارد. با این ماشین می‌توان پریفورم بطری ۵۰۰ میلی‌لیتری را تنها با ۶ گرم تولید کرد. از این سیستم می‌توان حتی برای تولید پریفورم بطری تا 5/2 لیتر استفاده کرد.